Share |

Mikä aiheuttaa eriytymisen?


Emme ole täysin erillään, mutta olemme hengen ja kehon sopusoinnun erilaisilla tasoilla.

 Syitä eriytymiseen voi olla:

  Syntymätrauma,

  Hyväksikäyttö,

  Tunne, ettei ole hyväksytty,

  Vastahakoisuus syntyä tähän maailmaan,

  Sairaus,

  Fyysiset kivut,

   Pelko,

   Järkytys,

   Kielteinen kehokuva,

   Uskonto: olemme syntisiä ja epäpuhtaita,

    Alkoholismi, addiktiot,

    Syyllisyys,

     Menetys, suru, pettymys,

     Itsensä rakastamisen puute,

     Riittämättömyyden tunne. 

Meitä muistutetaan siitä, kuinka arvottomia me olemme.

Muistutetaan siitä, kuinka arvoton kehomme on.

Uskomme, että emme ole minkään arvoisia.

 On vaikeaa kokea kehonsa jumalallisena.

 Synnynnäinen tunne siitä, että on epätäydellinen,saattaa alkaa jo lapsena.

 Kuinka surullista.