Share |

Tietosuojaseloste

Henkilön luokkaamattomuus on minulle hyvin tärkeää ja suhtauden yksityisyytesi suojaamiseen vakavasti.

Minä, Rita Forsberg-Kimura, olen tämän soulbodyfusion-rita.fi sivuston pääkäyttäjä ja rekisterin ylläpitäjä. Fonecta käsittelee kyseisiä henkilötietoja minun puolestani. Minä en luovuta kenellekkään ulkopuoliselle sinun henkilökohtaisia tietojasi.

Yhteydenottolomakkeella kerätään sähköpostiosoite, nimi ja puhelinnumero, jotta voin vastata sinulle mahdollisten yhteydenottojesi mukaisesti. Saan nuo tiedot sinun antaminasi. Sinulla on oikeus saada tietoosi mitä tietoja sinusta on tallennettuna, jos olet rekisteröitynyt sivuilleni tullessasi.

Rekisteröityminen ei ole pakollista. Voit lukea sivuja ilman sitäkin.

Henkilötietosi ovat turvassa ja suojattuina. Minä en myy, jaa tai anna niitä kenellekkään ulkopuoliselle. En käytä niitä markkinoidakseni sinulle jotain. Käytän yhteyttä vain jos olet halunnut minun ottavan sinuun yhteyttä.

1) Tietolaki 
Rekisteröidylle henkilölle on ilmoitettava ennen hänen henkilötietojensa kirjaamista ja tallentamista. Hänen tulee antaa kirjallinen suostumus tietojensa tallentamiseen. 

2) Oikeus päästä tietoihin 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä hänen henkilötietojaan käsitellään, sekä lisätietoa mm. tietojen tallennuksen tarkoituksesta, alkuperästä ja vastaanottajasta, tallennuksen kestosta sekä oikeusperusteista. 

3) Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity henkilö voi pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista tai täydellistämistä. 

4) Oikeus peruuttamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi ") 
Rekisteröity henkilö voi pyytää tietojensa välitöntä poistamista, jos esim. niiden alkuperäisen käsittelyn syytä ei ole enää olemassa, luovutettu suostumus peruutetaan, tietojen käsittelyyn esitetään vastalause tai jos tietoja on käsitelty laittomasti. 
Huomioi EU: n GDPR-luettelossa esitellyt poikkeukset. 

5) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröity henkilö voi vaatia tietojensa kaytön rajoittamista, jos tiedot ovat puutteelliset, niitä on käytetty väärin, tai suostumusta tietojen käyttöön on vastustettu. 

6) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle tiedot on toimitettu. Tiedot on voitava siirtää jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot 
siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista 

7) Vastustamisoikeus 
Rekisteröity henkilö voi milloin tahansa vastustaa tietojensa käyttöä eri tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä on velvollinen informoimaan rekisteröityä vastustamisoikeudesta viimeistään silloin, kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran. Tieto rekisteröidyn oikeudesta on esitettävä selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään. 

Käytämme myös evästeitä, joista voi lukea lisää evästeiden hyväksyntä osiosta.